Według statystyk amerykańskiego rządu federalnego opracowanych przez Marka Zandiego w 1985 r., przeciętne amerykańskie dziedzictwo wynosiło 39 000 dolarów. W kolejnych latach łączna kwota rocznego spadku zwiększyła się ponad dwukrotnie, osiągając prawie 200 mld USD. Szacuje się, że do 2050 r. dziedziczenie będzie przekazywane z pokolenia na pokolenie średnio o wartości 25 bln USD.

Adwokat Myślibórz a rozwarstwienie społeczne

Niektórzy badacze przypisują ten wzrost pokoleniu bumeru dziecięcego. Historycznie rzecz biorąc, wyż demograficzny był największym napływem dzieci poczętych po II wojnie światowej. Z tego powodu Thomas Shapiro sugeruje, że to pokolenie „jest w środku korzystania z największego dziedzictwa bogactwa w historii” Bogactwo dziedziczne może pomóc wyjaśnić, dlaczego wielu Amerykanów, którzy się wzbogacili, mogło mieć „znaczny start w głowę”.We wrześniu 2012 roku, według Instytutu Studiów Politycznych, „ponad 60 procent” z najbogatszych 400 Amerykanów z Forbesa „dorastało w znacznym przywileju” i często (ale nie zawsze) otrzymywało znaczące spadki. Francuski ekonomista Thomas Piketty studiował to zjawisko w swojej bestsellerowej książce Capital in the 20th-First Century, wydanej w 2013 roku.

Inne badania wykazały, że wiele spadków, zarówno dużych, jak i małych, szybko się marnuje. Analizy pokazują również, że ponad dwie trzecie zamożnych rodzin traci majątek w ciągu dwóch pokoleń, a prawie 80% zamożnych rodziców „uważa, że następne pokolenie nie jest wystarczająco odpowiedzialne finansowo, aby poradzić sobie z dziedziczeniem”.

Argumentowano, że dziedziczenie ma istotny wpływ na rozwarstwienie społeczne. Dziedziczność jest integralnym elementem instytucji rodzinnych, ekonomicznych i prawnych oraz podstawowym mechanizmem stratyfikacji klasowej. Ma to również wpływ na podział bogactwa na poziomie społecznym. Według badaczy, łączny wpływ dziedziczenia na wyniki stratyfikacji przybiera trzy formy.

https://kancelaria-takiel.pl/kontakt/

Adwokat Myślibórz a społeczne i gospodarcze skutki nierówności w dziedziczeniu

Pierwszą formą dziedziczenia jest dziedziczenie kapitału kulturowego (tj. stylów językowych, środowisk społecznych o wyższym statusie i preferencji estetycznych). Drugą formą dziedziczenia są interwencje rodzinne w postaci transferów między żyjącymi (tj. darów między żyjącymi), zwłaszcza w kluczowych momentach kursów życiowych. Trzecią formą dziedziczenia są transfery majątków masowych w chwili śmierci spadkodawców, które przynoszą znaczne korzyści ekonomiczne dzieciom w dorosłym wieku. Źródłem stabilności nierówności jest sytuacja materialna (dobra osobiste, które można uzyskać), a także kulturowa. Praktyki wychowawcze wśród osób dziedziczących majątek mogą koncentrować się na faworyzowaniu jednych grup kosztem innych na najniższym szczeblu hierarchii społecznej.

Argumentuje się ponadto, że stopień, w jakim status ekonomiczny i dziedziczenie są przekazywane z pokolenia na pokolenie, decyduje o szansach życiowych w społeczeństwie. Chociaż wiele osób powiązało swoje pochodzenie społeczne i osiągnięcia edukacyjne z życiowymi szansami i możliwościami, edukacja nie może służyć jako najbardziej wpływowy prekursor mobilności ekonomicznej.